โครงการ ร่วมแรงร่วมใจสู้ภัยโควิค-19

admin กันยายน 11, 2564 18

บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด มอบพัดลม สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ณ.ศูนย์พักคอย ของ อบต.สองคอน(สถานที่ดูแลเบื้องต้นผู้ป่วยในหมู่บ้าน/ชุมชน)Top